Kalender for 2017 / 2018

 

 

 

 

 

Nyt fra mosen / Demstrup jagtforening

 

 NYT NYT NYT NYT 

 
Prøv at klik på dagens jagt i top menuen og se hvordan det er gået 

 Nyt møde sted 

 

Vi mødes ved Egncenteret i Sjørslev 

Indgangen er bag ved centeret 

 

Adressen er Sognegårdsvej 39 8620 Kjellerup

Protokollen År 1952

Uddrag af protokollen:

Dags dato 22-02-1952 samledes intreserede på konditoriet i demstrup for at forsøge at oprette en jagtforening under landsjagtforeningen af 1923
Til mødet hvor kredsformand K Sørensen, Vatrup var mødt op for at hjælpe til med oprettelsen, besluttes det at vælge en midlertidig bestyrelse bestående af : Mekaniker Karl Å Kristensen, Demstrup. Gårdejer Henry Jacobsen, Marsvinlund. Og Niels M Kristensen Demstrup
Envidere vedtages det at holde en generalforsamling hurtigst muligt
Stiftende Generalforsamling d07-03-1952
Generalforsamling afholdt på konditorriet
Til bestyrelse vælges som formand mekaniker Kristensen Demstrup, Kasser Niels M Kristensen
Øvrige : Henry Jacobsen, Alfred Astrup og Svend Madsen, Bredmose
Revisor Rasmus Klok og Peter Andersen
Kontingentet fastsættes til 7 ,00 kr hel årligt
På denne måde opstod Demstrup og omegns jagtforening og har gennem tiden forstået mange aktiviteter, så som årlige rævejagter , andejagter og flugtskydning
Foreningen tæller i dag ca. 90 medlemmer , og klubhuset i Bredmose er stadig samlings punktet omkring jagterne , kaffen, grilaftener, flugtskydning m